David

Tuyển dụng trader và nhân viên kinh doanh

ZEN GROUP tuyển dụng trader và nhân viên kinh doanh

1. Trader

  • Có các điều kiện để giao dịch thành công được phỏng vấn và xét tuyển theo quy định
  • Dạng thực đặt cọc 1 nhận tài khoản 5
  • Lợi nhuận của trader 70% – ZEN 30%
  • Com lost của trader 20% của ZEN 70%
  • Chi tiết tại đây

2. Nhân viên kinh doanh noloss và tiến cử khách hàng

  • Có kinh nghiệm bán hàng
  • Xử lý từ chối và tiến cư khách hàng các gói Noloss trong www.noloss.vn 
  • Tiến cử khách hàng ủy thác đầu tư
  • Được nhận hoa hồng và lương thưởng

Các điều kiện phỏng vấn và các cơ chế chi tiết xin gửi về hoc@zen.com.vn

 

Trả lời